Circuito Metropolitana A

Stazione Torrione A

Stazione Pastena A

Stazione Mercatello A

Stazione Arbostella A

Stazione Arechi A